Idrott i förändring, revisited och en idrottsvetenskaplig profilering

DSpace Repository

Idrott i förändring, revisited och en idrottsvetenskaplig profilering

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Idrott i förändring, revisited och en idrottsvetenskaplig profilering
Author Carlsson, Bo ; Hedenborg, Susanna
Date 2009
Swedish abstract
Svensk idrottsforskning, 2005, nr. 3 var ett temanummer där vi fick den glädjande möjligheten att presentera den idrottsvetenskapliga forskningen vid Malmö högskola.1 Det har gått några år sedan dess och verksamheten har växt och erhållit en fastare struktur. Dessutom har forskningen blivit allt mer profilerad mot det som vi benämner som ”idrott i förändring”, vilket i grunden är en tydligt och strategiskt inriktad samhälls- och kulturvetenskaplig idrottsvetenskap. Vi ska i detta temanummer behandla ett antal idrottsvetenskapliga problem som anknyter till vår forskning. Vi har därför valt att lyfta nya forskare och/eller nya forskningsprojekt, som inte medverkade i 2005 års temanummer. Texterna kommer att handla om folkhemshästen, drömmar bland fotbollens ungdomsproffs, Parkour, idrottens betydelse för det civila samhället, idrottsdidaktiska utmaningar, Corporate Social Responsibility, idrottens arbetsmarknad och dess professionalisering, barnidrott i regi av ”Stadium Sports Camp”, samt rättvise- och kravmärkt idrott. Vi hoppas att dessa texter ska ge en liten, men dock rättvis, bild av våra forskningsintressen.
Link http://www.svenskidrottsforskning.se/Documents/CIF... (external link to publication)
Host/Issue Svensk idrottsforskning;3
Volume 18
ISSN 1103-4629
Language swe (iso)
Subject Idrott
Sport
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/8789 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics