CSR - av, med och genom idrott

DSpace Repository

CSR - av, med och genom idrott

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title CSR - av, med och genom idrott
Author Persson, H. Thomas R. ; Normark, Gun
Date 2009
Swedish abstract
CSR är ett relativt nytt fenomen i Sverige och ännu nyare i kontexten av svensk idrott. CSR-arbete med idrotten som förgrundsfigur är nödvändigtvis inte idrotts- eller idrottsliga initiativ, därför har det också vanligtvis varit tal om ett CSR genererat genom idrotten. Artikeln argumenterar för att man bör vidga denna förståelse till att också inbegripa CSR genererat av och/eller med idrotten.
Link http://www.svenskidrottsforskning.se/Documents/CIF... (external link to publication)
Host/Issue Svensk Idrottsforskning;3
Volume 18
ISSN 1103-4629
Pages 5
Page 26-30
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/8804 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics