Examination och nätutbildning

DSpace Repository

Examination och nätutbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Chapter in Report
Title Examination och nätutbildning
Author Lundgren, Björn
Date 2003
Swedish abstract
En genomgång av nätbaserade utbildningar vid Malmö högskola visar att man når fler studenter än enbart med capusutbildningar, men man når i dagsläget inte fler nya studenter. Flertalet studenter i nätutbildningar har tidigare studerat vid högskola eller universitet. Åldersstrukturen väger över mot äldre studenter i nätutbildningarna jämfört med campusutbildningarna. Äldre kvinnor är mer framgångsrika i att slutföra sina studier än unga män. I professionsutbildningar som är framträdande vid Malmö högskola finns ett antal spänningsfält mellan högskolornas etablerade värderingar om innehåll och arbetsformer och samhällets kommande behov och nya studenters värderingar. Dessa är enligt Morgan och O´Reilly (199) Cerifiering kontra stödja lärandet, Akademisk kunskap kontra kompetenser relevanta för yrkeslivet, Öppenhet kontra akademisk strikthet, Individualiserad kontra standardiserad befömning. Ett antal bedömningsformer i nätutbildningar vid Malmö högskola gås igenom.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Rapporter om utbildning;5
ISSN 1101-7643
Pages 24
Page 257-280
Language swe (iso)
Subject netbased education
examination
assessment
nätbaserad utbildnng
examination
bedömning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education::Subject didactics
Handle http://hdl.handle.net/2043/8810 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics