Överbetyg eller underprestation. Prestation, betyg och kön i skolverksrapporter 1991-2008

DSpace Repository

Överbetyg eller underprestation. Prestation, betyg och kön i skolverksrapporter 1991-2008

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Överbetyg eller underprestation. Prestation, betyg och kön i skolverksrapporter 1991-2008
Author Sundman Marknäs, Anna
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur skolverket i sin skriftserie ”Rapporter” förklarar betygsskillnader mellan pojkar och flickor, samt om detta kan säga något om vilken diskurs kring kön detta grundar sig på. För en bakgrund ger jag först en kort överblick över svensk skolhistoria som är koncentrerad kring kön och betyg. Därefter gör jag en genomgång av tidigare och aktuell forskning inom området. Jag redogör för mina teoretiska utgångspunkter, som är genusteori, diskursteori och socialkonstruktivism. Jag beskriver hur betygsskillnaderna sett ut för att sedan övergå till en analys av de rapporter som tagit upp frågan om betygsskillnader. I Skolverkets rapporter ser man betygsskillnaderna som ett likvärdighetsproblem. Olika förklaringsmodeller och föreställningar om kön lyfts fram, bland annat pojkars avståndstagande från skolan, lärarens kön, bedömning till flickornas fördel och en förändrad läroplan med förändrade undervisningsmetoder. De åtgärder som föreslås ligger på olika nivåer i skolsystemet, från klassrumsinteraktion till politisk styrning av pedagogernas kompetensutveckling. Det föreligger ett behov av vidare forskning inom flera områden, bland annat maskulinitetsskapande, betydelsen av lärares kön och bedömningsprocesser.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject betyg
diskurs
essentialism
flickor
genus
kön
likhet
pojkar
skolprestation
särart
Handle http://hdl.handle.net/2043/8816 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics