Omvårdnad och hårt arbete. Barns arbete och fostran inom ridsporten

DSpace Repository

Omvårdnad och hårt arbete. Barns arbete och fostran inom ridsporten

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Omvårdnad och hårt arbete. Barns arbete och fostran inom ridsporten
Author Hedenborg, Susanna
Date 2009
Swedish abstract
Vad lär sig barn och ungdomar av att idrotta? De flesta idrotter innehåller element av såväl tävlingsfostran som demokratifostran. Inom ridsporten framträder dessutom omvårdnadsfostran, i form av slitsamt, skadligt och tungt arbete med hästarnas skötsel och den omvårdnad som utförs av de många flickor som idag dominerar sporten.
Link http://www.arbetarhistoria.se/fulltext/132.pdf... (external link to publication)
Host/Issue Arbetarhistoria;4
ISSN 0281-7446
Pages 4
Page 18-21
Language swe (iso)
Subject Häst
Genus
Barn
Fostra
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION::History and philosophy subjects::History subjects::History
Handle http://hdl.handle.net/2043/8822 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics