Debatt: Den humanistiska kemiläraren

DSpace Repository

Debatt: Den humanistiska kemiläraren

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Debatt: Den humanistiska kemiläraren
Author Sjöström, Jesper
Date 2009
Swedish abstract
För att möjliggöra en mer bildningsorienterad kemiundervisning måste kemiläraren – utöver breda ämneskunskaper i kemi – också ha omfattande kunskaper om kemins samhälleliga kontext. Vardagsnära exempel, nutidshistoriska och sociokulturella sammanhang samt kopplingar till miljöfrågor och hållbar utveckling bör vara självklara inslag i en framtida kemiundervisning. Därmed blir kemilärarens identitet lika mycket den som ”metakemist” som den som kemist.
Link http://www.chemicalnet.se/iuware.aspx?pageid=792&s... (external link to publication)
Host/Issue Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift;10
ISSN 1653-5596
Pages 37
Language swe (iso)
Subject kemididaktik
kemilärarskap
kemilärares identitet
framtida kemiundervisning
bildningsorienterad
metaperspektiv
samhällskontext
kemikunskap i samhället
kemisk allmänbildning
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry
Handle http://hdl.handle.net/2043/8824 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics