- Får jag spela dator? Får jag titta på? Om barns kommunikation och samspel vid datorn.

DSpace Repository

- Får jag spela dator? Får jag titta på? Om barns kommunikation och samspel vid datorn.

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title - Får jag spela dator? Får jag titta på? Om barns kommunikation och samspel vid datorn.
Author Magnusson Nilsson, Maria ; Nilsson, Birthe
Date 2009-10-19
English abstract
Abstract Nilsson, B & Magnusson Nilsson, M (2009), May I play on the computer? May I watch? – the communication and interaction of children at the computer. Malmö: Teacher Education Programme at Malmö University. This study focus on how to study how pre-school children communicate and interact at the computer. The study was carried out at two separate nursery schools, one located in Malmö and the other outside the city. The selected study group consists of 18 children, born in the year 2004. The purpose of this essay is to try to understand how children express themselves verbally, but also non-verbally during the interaction at the computer. The questions in this study are: How do five-year-olds communicate and interact at the computer in nursery school? How do five-year-olds use the computer in nursery school? Are there any differences between boys and girls in terms of how they use the computer? It was decided to apply a socio-cultural view in this study, since it was intended to look deeper into the relations between children and the actions of children at the computer. On the basis of the questions at issue, the chosen study was qualitative. The study shows that the children interact by pointing, asking and confirming, and by taking turns making suggestions as well as accepting the suggestions of others. It was also observed that they ignore each other and that there can be differences of opinion. The body language of the children included, for example, eye contact, smiles and shrugs.
Swedish abstract
Abstract Nilsson, B & Magnusson Nilsson, M (2009). Får jag spela dator? Får jag titta på? - om barns kommunikation och samspel vid datorn. Malmö: Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Uppsatsen handlar om hur barn på förskolan kommunicerar och samspelar vid datorn. Platsen för studien är två olika förskolor varav en i Malmö och en utanför. Urvalsgruppen består av 18 barn som är födda 2004. Syftet med denna uppsats är att försöka förstå hur barn uttrycker sig muntligt men också kroppsligt under samspelet vid datorn. Våra frågeställningar är: Hur kommunicerar och samspelar 5-åringar framför datorn i förskolan? Hur använder 5-åringarna datorn i förskolan? Skiljer sig pojkarnas och flickornas användande av datorn åt? Vi har valt att använda oss av det sociokulturella synsättet i vår studie eftersom vi vill fördjupa oss i relationer mellan barn och på barns handlingar vid datorn. Med utgångspunkt från våra frågeställningar valde vi att göra en kvalitativ undersökning. Vår undersökning visar att barnen samspelar genom att peka, fråga, bekräfta, och att turas om att ge förslag samt att acceptera andras förslag. Vi har också sett att de ignorerar varandra genom att inte svara på tilltal och att meningsskiljaktigheter uppstår om t.ex. hur spelet ska spelas. Barnens kroppsspråk bestod bland annat av ögonkontakt, leenden och axelryckningar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Samspel
Kommunikation
Kroppspråk
Datorer
Förskola
Barn
Handle http://hdl.handle.net/2043/8831 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics