Att leva med MS en litteraturstudie om MS-patienters erfarenheter av fatigue

DSpace Repository

Att leva med MS en litteraturstudie om MS-patienters erfarenheter av fatigue

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att leva med MS en litteraturstudie om MS-patienters erfarenheter av fatigue
Author Ferdossian, Ali
Date 2009
English abstract
Multiple Sclerosis (MS) is an autoimmune disease that primarily affects young people between 20 to 40 years. The prevalence of developing MS is 1 per 1000 inhabitants. Tiredness (fatigue), which is one of the most common symptoms among MS patients, influences the affected one’s life negatively. The purpose of this study is to describe MS patients’ experiences of fatigue. The method used is a literature review carried out on the basis of six scientific qualitative articles. The databases Pubmed, Cinahl, Medline and Psychinfo have been used for literature search. In this literature review, mainly studies with qualitative approach have been used and quality assessed on the basis of an assessment report. The results from the selected articles showed that fatigue has a negative effect on MS patients in both a physical and a psychological perspective. Planning, prioritization and focus on something else were the strategies that MS patients used to manage their fatigue. The results from this literature review could help to improve the nurse's knowledge of MS patients' fatigue symptoms. It can also be helpful when it comes to improving communication between the nurse and the patient, which in its turn can lead to better care.
Swedish abstract
Multiple Skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som främst drabbar unga personer mellan 20 till 40 år. Prevalensen att drabbas av MS är 1 per 1000 invånare. Trötthet (fatigue) som är ett av de vanligaste symtomen bland MS patienter påverkar den drabbades liv negativt. Syftet med denna studie är att beskriva MS-patienters erfarenheter av fatigue. Metoden som använts är en litteraturstudie som har utförts utifrån sex vetenskapliga kvalitativa artiklar. Databaserna Pubmed, Cinahl, Medline och Psykinfo har använts för litteratursökning. I denna litteraturstudie har företrädesvis studier med kvalitativ ansats använts och kvalitetsgranskats utifrån ett granskningsprotokoll. Resultatet från de utvalda artiklarna visade att trötthet har en negativ effekt på MS-patienter på såväl ett fysiskt som ett psykiskt plan. Planering, prioritering och fokusering på något annat, var de strategier som MS-patienter använde för att kunna bemästra sin trötthet. Resultatet från denna litteraturstudie kan vara till hjälp för att förbättra sjuksköterskans kunskaper om MS-patienters trötthetsbesvär. Det kan även vara till hjälp för att förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten vilket i sin tur kan leda till bättre omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fatigue
hantering
litteraturstudie
Multipel skleros
Handle http://hdl.handle.net/2043/8853 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics