Energikartläggning samt åtgärdsanalys av en kirurgibyggnad

DSpace Repository

Energikartläggning samt åtgärdsanalys av en kirurgibyggnad

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Energikartläggning samt åtgärdsanalys av en kirurgibyggnad
Author Marberg, Niklas ; Menkus, Johan
Date 2009
English abstract
Energy questions and energy efficiency is attracting more and more attention in today’s society. The price situation for energy has changed totally over the last 30 years; today it is much more expensive. This especially affects old hospitals which are equipped with many systems and has activity more and less constantly twenty-four hours a day. Here it obviously exist a possibility to save money. The question is only where and how? This report contains an energy analysis concerning the University hospital in Malmo’s building for surgery, in the report often named building 33. In the beginning of the report an energy balance of the building is presented, which have been made possible thanks to simulation programs, measured values and calculations. With this as a starting point, actions to reduce the energy requirements for the building, is suggested. Furthermore the report deals with ventilation of the operation halls and there on explains how ventilation systems in this field should be built and function today. Today’s current ventilation system in this area is presented and explained. It is followed by a description of a completely new alternative system, developed with the intention to be both better and more energy efficient. The two systems have then been compared with each other in a Life Cycle Cost -analysis. This study has led to the result that there definitely exist great possibilities to save money in this building. Especially concerning the ventilation area. Even if the ventilation system is functional, it clearly uses far too much energy than what is actually necessary.
Swedish abstract
Energifrågor och energieffektivisering blir alltmer uppmärksammat i dagens samhälle. Kostnadssituationen för energi är idag helt annorlunda mot vad den var för 30 år sen, priset är numera mycket högre. Speciellt påverkar detta gamla sjukhus där det är installationstätt och det finns aktivitet som pågår i stort sett dygnet runt. Här finns det helt klart en hel del pengar att spara in, frågan är bara var och hur? Detta examensarbete innehåller en energikartläggning av kirurgibyggnaden på Universitetssjukhuset i Malmö, i rapporten ofta benämnd som byggnad 33, samt även en fördjupning kring området ventilation avsedd för operationssalar. Rapporten redovisar inledningsvis en energibalans av byggnaden som har åstadkommits med hjälp av simuleringsprogram, uppmätta värden och beräkningar. Med detta som utgångspunkt föreslås senare åtgärder för att minska energibehovet för de olika delarna av byggnaden. Vidare behandlas ventileringen av operationssalarna, där tas det i rapporten upp hur sådana avdelningar skall ventileras enligt dagens standard. Dagens befintliga ventilationssystem redovisas. Därefter följer en beskrivning av ett nytt eget projekterat system, som gjordes med avsikten att både vara bättre och mer energisnålt. Dessa båda jämförs också i en Life Cycle Cost-analys. Arbetet har lett till resultatet att det finns stora möjligheter att spara in pengar i denna fastighet. Framför allt för ventilationen. Även om dagens ventilationssystem för operationssalarna är funktionellt, så drar det otroligt mycket mer energi än vad som kan anses vara nödvändigt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Energibalans
Ventilation
Operationssalar
Handle http://hdl.handle.net/2043/8859 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics