MAU Logo
MAU Logo

Utskrift från Malmö universitet - mau.se

Forskningskommunikation i det fysiska biblioteket. Biblioteket som en öppen mötesplats och ett ställe för samverkan?

DSpace Repository

Forskningskommunikation i det fysiska biblioteket. Biblioteket som en öppen mötesplats och ett ställe för samverkan?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Forskningskommunikation i det fysiska biblioteket. Biblioteket som en öppen mötesplats och ett ställe för samverkan?
Author Bergenäs, Elisabeth ; Dorthé, Lotti ; Olsson, Ann-Sofie ; Schmitz, Ewa ; Svensson, Anneli ; Tapia Lagunas, Pablo
Date 2009
Swedish abstract
Arbetsgruppen för ”Forskningskommunikation i det fysiska biblioteket” på Bibliotek och IT, Malmö högskola undersöker i detta projekt hur den egna högskolans forskning kommuniceras i de fysiska biblioteken och i vilken mån biblioteken är öppna mötesplatser. I projektrapporten redogörs för riktlinjer och rekommendationer omkring samverkan och forskningskommunikation samt för hur biblioteken deltar och skulle kunna delta i detta sammanhang. Malmö högskolas fysiska bibliotek inventeras med fokus på exponering och kommunikation av forskning och bibliotekariens roll granskas. Möjligheten att utöka kontaktytan gentemot näringslivet genom att erbjuda service till småföretag diskuteras och undersöks. Inventeringen visar att det redan idag sker en hel del forskningskommunikation i biblioteken men att det finns utvecklingsmöjligheter genom en mer medveten och strukturerad satsning. I rapporten föreslås en strategisk planering, både vad det gäller lokaler och information till bibliotekarier, för att förbättra kommunikationen. Arbetsgruppens slutsats är att biblioteken fungerar som öppna mötesplatser och är lämpliga arenor för samverkan. Ett utökat samarbete med Malmö högskolas informationsavdelning, avdelningen Innovation och utveckling samt forskningsprofilerna rekommenderas. Dessutom föreslås att biblioteken erbjuder företagsservice i mindre skala med integrerad forskningskommunikation.
Publisher Malmö högskola, Bibliotek och IT
Language swe (iso)
Subject forskningskommunikation
bibliotek
exponering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Library and information science
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciences::Research policy
Handle http://hdl.handle.net/2043/8861 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics