Konfliktstrategier i förskolan ur ett genusperspektiv

DSpace Repository

Konfliktstrategier i förskolan ur ett genusperspektiv

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konfliktstrategier i förskolan ur ett genusperspektiv
Author Karlsson, Susanne ; Gustavsson, Annette
Date 2009
Swedish abstract
Abstract Titel: Konfliktstrategier i förskolan ur ett genusperspektiv. Författare: Annette Gustavsson & Susanne Karlsson Malmö: Lärarutbildningen: Malmö Högskola. Barn Unga Samhälle, Barndoms- och Ungdomsvetenskap,(2009). Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett genusperspektiv se hur förskolebarn hanterar konflikter i den fria leken. Vår frågeställning består av två frågor; Vilka konfliktstrategier använder förskolebarn? Vilka skillnader kan vi se i hur flickor respektive pojkar löser konflikter? För att få svar på våra frågeställningar har vi genomfört observationer av barn i den fria leken som vi dessutom har filmat. De teoretiska utgångspunkterna har varit konflikt och konfliktlösning samt utifrån ett könsperspektiv. Använder flickor och pojkar olika strategier? De slutsatser som dragits utifrån vårt arbete är att många barn kan lösa sina konflikter men att konfliktstrategierna varierar. En del barn använde sig av verbala strategier medan andra mer fysiska. En annan slutsats var att flickorna oftare än pojkarna använde sig av fysiska strategier och att konflikterna då oftast var mer invecklade och utdragna jämfört med pojkarnas. Nyckelord: konfliktlösningar, genus, strategier, kommunikation, empati.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject konfliktstrategier
genus
Handle http://hdl.handle.net/2043/8867 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics