Hållbara samtal. En studie om medarbetarsamtal och skolutveckling i gymnasieskolan i Sverige / A study on discussions about personal development and school development at upper secondary school in Sweden

DSpace Repository

Hållbara samtal. En studie om medarbetarsamtal och skolutveckling i gymnasieskolan i Sverige / A study on discussions about personal development and school development at upper secondary school in Sweden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Hållbara samtal. En studie om medarbetarsamtal och skolutveckling i gymnasieskolan i Sverige / A study on discussions about personal development and school development at upper secondary school in Sweden
Author Landgren, Cecilia
Date 2009
English abstract
The purpose of this essay is to get a picture of how school principals and teachers look upon the particular communication that is known as discussions about personal development and the connection with school development at upper secondary school in Sweden. The essay follows a phenomenological research concept, in which eight qualitative research interviews within an ethnographical model have been obtained with three school principals and five teachers, as a case study. The data has been analyzed by a narrative method and Critical Discourse Analysis (CDA) and shows that school principals and teachers talk about school development in different ways in their discussions about personal development, but also that preparations and feedback on the discussions differ. Discussions about personal development therefore have no impact on school development, according to the participants in this study.
Swedish abstract
Syftet med den här magisteruppsatsen är att få en bild av hur skolledare och lärare ser på kommunikationsformen medarbetarsamtalet, kopplat till skolutveckling, i den svenska gymnasieskolan. Uppsatsen följer en fenomenologisk forskningsansats, i vilken en etnografisk modell med åtta kvalitativa intervjuer av tre skolledare och fem lärare på två gymnasieskolor setts som en fallstudie. Materialet har analyserats med hjälp av en narrativ metod och kritisk diskursanalys (CDA) och resultatet visar att skolledare och lärare talar om skolutveckling på disparata sätt i medarbetarsamtalet men också att förberedelser och feedback på medarbetarsamtalet skiljer sig åt och upplevelsen av medarbetarsamtalet är därför att det inte påverkar skolutvecklingen på de två gymnasieskolorna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Communication
Critical Discourse Analysis
Discussions about personal development
Durability within school systems
Feedback on discussions about personal development
Narrative method
School climate
School leadership
School development
Upper secondary school
Handle http://hdl.handle.net/2043/8872 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics