Strategier för att förebygga viktuppgång hos kvinnor i samband med rökstopp

DSpace Repository

Strategier för att förebygga viktuppgång hos kvinnor i samband med rökstopp

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Strategier för att förebygga viktuppgång hos kvinnor i samband med rökstopp
Author Frykander, Michaela ; Östberg, Emma
Date 2009
English abstract
Weight gain in connection with smoking cessation is a problem that is largely more significant among women, who themselves state this as a problem. Because of this, women often begin to smoke again. This is an opportunity when the nurse can use the knowledge and resources to motivate and support the woman to maintain smoking cessation. The purpose of this literature review is to examine the preventive strategies nurse, in daily work, can use to prevent weight gain in women in connection with smoking cessation. The method is a literature review where the ten articles, which form the basis of our results, were found through the database PubMed and CINAHL. Articles were reviewed according to Willman et als review protocols with the corresponding criteria. The results are presented in four themes, with the nurse's counselling and support as a key part. The nurse's counselling and support is useful in all cases of smoking cessation, and work with smoke abstinence. In addition to this strategies like physical activity, nicotine replacement therapy, diet or just advice should be applied to the individual's personal ability to implement these. Nicotine replacement can be used with advantage at the beginning of smoke abstinence to delay the weight gain and give the individual the opportunity to establish new lifestyle habits such as physical activity and dietary changes.
Swedish abstract
Viktuppgång i samband med ett rökstopp är ett problem som i stor utsträckning är mer påtagligt hos kvinnor, som själva anger detta som ett problem. På grund av detta börjar kvinnorna många gånger att röka igen. Det är då sjuksköterskan kan använda kunskap och resurser för att motivera och stötta kvinnan att vidmakthålla sitt rökstopp. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilka förebyggande strategier sjuksköterskan, i det dagliga arbetet, kan använda sig av för att förhindra viktuppgång hos kvinnor i samband med ett rökstopp. Metoden är en litteraturstudie där de tio artiklarna, som ligger till grund för vårt resultat, hittades via databaserna PubMed och CINAHL. Artiklarna granskades enligt Willman et als granskningsprotokoll med motsvarande kriterier. Resultatet presenteras i fyra teman, med sjuksköterskans rådgivning som en central del. Sjuksköterskans rådgivning och stöd är användbart i alla fall av rökavvänjning och arbete med ett rökstopp. Till detta bör strategier som fysisk aktivitet, nikotinersättning, kost eller enbart rådgivning appliceras efter individens individuella förmåga att genomföra dessa. Nikotinersättning kan med fördel användas i början av ett rökstopp för att försena viktuppgång och ge individen möjlighet till att etablera nya livsstilsvanor. Nya livsstilsvanor är exempelvis fysisk aktivitet och kostförändringar.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Fysisk aktivitet
Litteraturstudie
Nikotinersättning
Nutrition
Rådgivning
Rökstopp
Viktökning
Handle http://hdl.handle.net/2043/8879 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics