En scout lär känna och vårdar naturen?

DSpace Repository

En scout lär känna och vårdar naturen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title En scout lär känna och vårdar naturen?
Author Nilsson, Tanja ; Norberg, Johanna
Date 2009
English abstract
The purpose of this paper is to examine what young people perceive that they learn about nature and the environment within the Scout organization, and also how this knowledge is translated into action. By using three focus groups with scout troops from Skåne we will explore the scouts perspective and reflections. Our research has revealed that young scouts do not feel that they learn much about either nature or environmental issues within the Scout organization. The knowledge they receive about nature and the environment concern mostly that they shouldn’t clutter and destroy nature. We can’t currently see that scouts have a greater environmental commitment through the outdoor experience within the organization. By contrast, feeling oneness with the nature creates a positive feeling and a better understanding of nature, which may lead to future environmental commitment.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad ungdomar upplever att de lär sig i scouterna om natur och miljö samt hur denna kunskap omsätts till handling. Utifrån tre fokusgrupper med scoutkårer i Skåne lyfter vi fram scouternas perspektiv och funderingar. Vår undersökning har visat att ungdomarna i scouterna inte upplever att de lär sig speciellt mycket om natur och miljö. Kunskapen de får inom natur och miljö är till stor del Allemansrätten, att inte skräpa ner och förstöra naturen samt olika arter. Ungdomarna anser inte att den kunskap de får omsätts till några konkreta handlingar för natur eller miljö, med undantag från att de värnar om naturen under vistelsen där. Dessutom ser de endast miljö som något negativt laddat, då de enbart kopplar samman detta begrepp med miljöförstöring. Vi ser inte i dagsläget att ungdomarna får ett ökat miljöengagemang genom naturupplevelsen i scouterna. Däremot skapar naturmötet en positiv känsla och en ökad förståelse för naturen vilket kan leda till ett framtida miljöengagemang.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Natur
Miljö
Scout
Scoutrörelsen
Handle http://hdl.handle.net/2043/8893 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics