Idrottsdidaktik i förändring?

DSpace Repository

Idrottsdidaktik i förändring?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Idrottsdidaktik i förändring?
Author Schenker, Katarina
Date 2009
Swedish abstract
Skolämnet Idrott och hälsa och den organiserade tävlingsidrotten kan vid första anblicken verka vara lika. Eleverna/Adepterna kommer till lektionen/träningen i träningskläder, läraren, tränaren ger instruktioner till gruppen och eleverna/adepterna förväntas följa instruktionerna utan att ifrågasätta. Men på ett teoretiskt plan finns tydliga skillnader mellan idrottsämnets och föreningsidrottens förutsättningar. Den förstnämnda är styrd av läroplaner och kursplaner och den andra är bestämd av tävlingsidrottens praktik. Hur ser då den didaktik ut som förekommer i idrottslärarutbildningar, som syftar till att utbilda lärare för skolans verksamhet? Vilka teoretiska verktyg får blivande idrottslärare för att kunna skilja mellan skolidrottsämnet och olika tävlingsidrotter? I denna text jämförs skolämnet idrott och hälsa med tävlingsidrotten. Utifrån ämnesdidaktiska perspektiv och utifrån fallet "orientering" problematiseras olika förhållningssätt till att använda tävlingsidrott i skolans undervisning. Artikeln avslutas med en presentation av mitt avhandlingsprojekt där avsikten är att studera och analysera idrottsdidaktisk litteratur som förekommer vid idrottslärarutbildningar i Sverige.
Link http://www.svenskidrottsforskning.se/Documents/CIF... (external link to publication)
Publisher Centrum för idrottsforskning
Host/Issue Svensk idrottsforskning;3
Volume 18
ISSN 1103-4629
Pages 5
Page 51-55
Language swe (iso)
Subject sport
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education::Subject didactics
Handle http://hdl.handle.net/2043/8895 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics