Reflexioner över bild i utbildning

DSpace Repository

Reflexioner över bild i utbildning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Reflexioner över bild i utbildning
Author Lindh, Anders
Date 2003
Swedish abstract
Artikeln ger en kort översikt över bildkultur, som ett slags nedslag i en tankevärld. Författaren försöker visa att det sker en förändring i kultur- och samhällsliv vad gäller uppfattningen av bilden som underlag för tolkning av verkligheten, för forskning etc. Artikelförfattaren menar också att denna föreställning spridit sig till skolans värld och att det inom universitet och högskolor pågår en värdeförändring.
Publisher Malmö högskola
Host/Issue Praktik och Teori;3
ISSN 1104-6570
Pages 14
Page 61-74
Language swe (iso)
Subject bild i utbildning
medier
metaforik
bildsemiotik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/8914 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics