”På samma sätt som man kan analysera ett vetenskapligt arbete kan man alltså analysera ett konstnärligt arbete…” - Handledarperspektiv på alternativa examensarbetesformer och relationer mellan estetiska uttrycksformer, bedömning och vetenskaplighet

DSpace Repository

”På samma sätt som man kan analysera ett vetenskapligt arbete kan man alltså analysera ett konstnärligt arbete…” - Handledarperspektiv på alternativa examensarbetesformer och relationer mellan estetiska uttrycksformer, bedömning och vetenskaplighet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title ”På samma sätt som man kan analysera ett vetenskapligt arbete kan man alltså analysera ett konstnärligt arbete…” - Handledarperspektiv på alternativa examensarbetesformer och relationer mellan estetiska uttrycksformer, bedömning och vetenskaplighet
Author Lindh, Anders
Editor Emsheimer, Peter ; Lindh, Anders
Date 2007
Swedish abstract
Vad är ett ”alternativt” examensarbete? Eftersom den vanliga formen för examensarbeten är en skriven text, skulle ett alternativt examensarbete kunna vara ett arbete som inte är en skriven text, eller som inte enbart är en skriven text. Man skulle kunna tänka sig arbeten där andra former för mediering eller gestaltning av budskap och innehåll används. Det kan vara rörlig bild, fotografisk bild, drama, olika webbpublikationer et cetera. Det skulle också kunna utgöra något annat slag av produktion. Inte minst med tanke på att regeringen inom ramen för särskild lärarutbildning, SÄL, gör en satsning på att utbilda icke-behöriga så kallade yrkeslärare på gymnasiet, torde det finnas anledning att diskutera möjligheterna att presentera sitt examensarbete i andra former än enbart uppsatsens med det skrivna ordet som enda kommunikationsmedium. I den här texten kommer jag dock mest att uppehålla mig vid examensarbeten som har olika estetiska uttrycksformer.
Publisher SÄL - Särskild lärarutbildning
Host/Issue Från syfte till gestaltning : på väg mot vetenskaplighet i examensarbetet inom Särskild lärarutbildning
Language swe (iso)
Subject examensarbete
vetenskaplighet
analys
handledning
kvalitetsarbete
estetiska uttrycksformer
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Education
Handle http://hdl.handle.net/2043/8915 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics