Från relaterat till organiserat - en studie i folksonomiers hierarkiska strukturer

DSpace Repository

Från relaterat till organiserat - en studie i folksonomiers hierarkiska strukturer

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Från relaterat till organiserat - en studie i folksonomiers hierarkiska strukturer
Author Ohlin, Fredrik ; Rosdahl, Peter
Date 2009
English abstract
Folksonomies, systems for user classified content, are becoming more common on the web. Typically, these classification systems let users describe content objects by assigning them keywords ("tags"). This thesis presents a study on how keywords in a folksonomy system relate hierarchically. The study is based on a web interface, where visitors could refine or reject suggestions of hierarchies of keywords. Suggestions where generated from a real folksonomy system. After analysis of 400 responses, the conclusion is made that to reach clear results, several aspects of the methodology have to be modified. The thesis ends with presenting possible ways to achieve this.
Swedish abstract
Folksonomier, system som låter användare klassificera innehåll, blir allt vanligare på webben. Typiskt sker denna klassificering genom att användare fritt beskriver innehållsobjekt med hjälp av nyckelord. Denna uppsats presenterar en underökning av hur nyckelord förhåller sig till varandra hierarkiskt, inom ett folksonomisystem. Undersökningen är baserad på ett webbgränssnitt, där besökare kunde förfina eller förkasta förslag på hierarkier av nyckelord. Dessa förslag genererades utifrån av ett verkligt folksonomisystem. Efter analys av 400 inkomna svar dras slutsatsen att flera aspekter av metodologin måste förfinas för att tydliga resultat ska kunna uppnås. Förslag på sådana förändringar presenteras slutligen.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject folksonomies
tagging
keyword co-existence
user generated content
Handle http://hdl.handle.net/2043/8926 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics