Att vägleda i grupp. För vem och i vilket syfte?

DSpace Repository

Att vägleda i grupp. För vem och i vilket syfte?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att vägleda i grupp. För vem och i vilket syfte?
Author Hellström, Tina
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att undersöka hur fyra vägledare i Malmö ser på gruppvägledning, gällande lämpliga deltagare och gruppvägledningens syfte, vidare är syftet att jämföra gruppsamtalet med det individuella samtalet genom de intervjuades ögon. Problemformuleringarna som används till arbetet är följande:  Hur uppfattar vägledarna gruppvägledning med eleverna i niondeklass inför gymnasievalet?  Vilka faktorer uppger vägledarna som viktiga i gruppsamtalet gällande dess syfte?  Hur uppfattar vägledarna det enskilda samtalet i förhållande till gruppsamtalet? Huvudteorin som används är Baumans teori om den individualiserade människan, teorin valdes på grund av att efter att allt material insamlats gjordes bedömningen att det var den teorin som passade bäst. Enligt Baumans teori blir människan mer och mer individualiserad och detta inverkar på personens förmåga att kunna samverka med andra individer. Från början var arbetet tänkt att vara en kvantitativ enkätundersökning, då svarsfrekvensen för enkäten var för låg för att basera ett arbete på, så bestämde jag istället mig för att göra en kvalitativ studie där fyra vägledare på olika grundskolor i Malmö intervjuas gällande sina erfarenheter av gruppvägledning. De viktigaste resultaten som kommer fram i arbetet är att vägledarna upplever att gruppvägledning är tidskrävande, vidare menar vägledarna att syftet med vägledning i grupp är viktigt och att det positiva med gruppsamtalet jämfört med det enskilda samtalet är att gruppmedlemmarna kan få och ge feedback från varandra. Undersökningen kan ses som en inblick i vägledares användning av gruppvägledning, den ger inte en heltäckande representativ bild av hur det egentligen förhåller sig i Malmö med tanke på arbetets omfattning och tiden som fanns till förfogande vid författandet av arbetet. Nyckelord: gruppvägledning, gruppsamtal, feedback, vägledare, elever
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject gruppvägledning
gruppsamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/8940 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics