Fackprovets vara eller icke vara

DSpace Repository

Fackprovets vara eller icke vara

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fackprovets vara eller icke vara
Author Ullberg, Örjan
Date 2009
Swedish abstract
Ullberg, Örjan (2009). Fackprovets vara eller icke vara. Fackprovets betydelse för eleven, näringslivet och skolan inom gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram. (The occupational tests to be or not to be. The occupational tests significance for the student, the trade and school within the hotel and catering upper secondary school). Lärarutbildningen, SÄL, Malmö högskola. Under elevens sista termin på gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram har de chansen till att avlägga ett fackprov. Om detta blir av censor godkänt erhåller eleven ett fackbrev (diplom). Detta fackbrev utgör bevis för dokumenterat goda kunskaper och färdigheter inom utbildningens direkta yrkesanknutna delar. Syftet med studien är att undersöka vad provet har för betydelse för de olika representanterna som är berörda av fackprovet, skolan, näringslivet och den enskilde eleven. Ett yrkesmässigt prov för att visa sina kunskaper inom den bransch eller det fack man tillhör har funnits länge i form av ett gesällprov. Man skall dock inte blanda ihop gesällprovet med fackprovet, då det senare inte finns förankrat hos Skolverket och/eller branschorganisationen. Gesällbrevet däremot utfärdas av respektive branschorganisation i detta fall Sveriges hotell - och restaurangföretagare. I denna studie har en kvalitativ undersökning används där tre grupper/representanter med sammanlagt nio respondenter från verksamhetsområdena har intervjuats. Genom dessa intervjuer och samtal har en inblick i deras förhållning och betydelsen för fackproven skapats. Sammanfattningsvis visar det sig att åtta av nio respondenter förespråkar tillämpningen av fackprovet och anser att det skall vara ett obligatoriskt inslag i undervisningen på hotell- och restaurangprogrammet. Studien visar att i dagens läge, efter godkänt prov så är det ingen som frågar efter fackbrevet vid rekrytering av personal.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hotell- och restaurangprogram
Fackprov
Handle http://hdl.handle.net/2043/8962 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics