Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever

DSpace Repository

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever
Author Karlsson, Christina ; Lindgren, Peter
Date 2009
Swedish abstract
Syftet är att studera vilken uppfattning en grupp elever och handledare har om den nya lärlingsutbildningen som har startats på försök.Skolverket vill satsa på en lärlingsutbildning. Lärlingsutbildningen innebär att eleverna är på en arbetsplats flera dagar i veckan, oftast 3 och sen läser de kärnämnen inne på skolan resterande tid. Handledare är den person som tar hand om eleven på arbetsplatsen och ser till att kursmålen följs i utbildningen. Metoden vi har använt oss av är intervjuer och enkätfrågor. Vi kom fram till att skolans handledare kände sig lurade både tidsmässigt och ekonomiskt. Många av eleverna tycker inte att utbildningen verkar vara så seriös.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärlingsutbildning
Hotell-och restaurangprogrammet
Handledare
Elev
Handle http://hdl.handle.net/2043/8965 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics