Social sortering i skolan - en studie av elevsammansättning i Malmös gymnasieskolor

DSpace Repository

Social sortering i skolan - en studie av elevsammansättning i Malmös gymnasieskolor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Social sortering i skolan - en studie av elevsammansättning i Malmös gymnasieskolor
Author Karlsson, Fredrik ; Wennergren, Rasmus
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med följande studie är att kartlägga och analysera Malmöungdomars vägar genom utbildningssystemet. Undersökningen består av två delar. Dels en kvantitativ del där vi kartlade elevsammansättningen på samtliga gymnasieskolor i Malmö med avseende på variablerna inkomst, utbildning och stadsdel. Dels en kvalitativ del där vi genomförde intervjuer med personer inom skolväsendet i Malmö. Studien visar på att genomsnittselevens inkomst- och utbildningsbakgrund skiljer sig vitt åt på gymnasieskolorna i Malmö. Dessutom kan vi se att skolorna med de högsta respektive lägsta värdena för genomsnitteleven också har en låg spridning i elevsammansättningen och den geografiska koncentrationen för dessa skolor är hög. Sammanfattningsvis pekar resultaten av vår undersökning på att gymnasieskolan i Malmö, trots det fria skolvalet, kan upprätthålla den sociala reproduktionen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject betygsprincip
närhetsprincip
skolval
social sortering
social reproduktion
kapitalteori
Bourdieu
utbildningssociologi
Malmö
Handle http://hdl.handle.net/2043/8977 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics