Vad är syftet med slöjden? What is the purpose of slojd?

DSpace Repository

Vad är syftet med slöjden? What is the purpose of slojd?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vad är syftet med slöjden? What is the purpose of slojd?
Author Arnoldi, Lena
Date 2009
Swedish abstract
Studiens syfte i korthet har varit att ta reda på hur slöjdlärare tolkar den nationella kursplanen för slöjd i en vidare bemärkelse än själva hantverkskunnandet. I detta syfte har sex slöjdlärare med olika bakgrund intervjuats. Inledningsvis har i arbetet gjorts en översikt över slöjdämnets historia, forskning kring praktiskt och intellektuellt arbete i förening och den rådande samhällssynen på kunskap. Sedan har en tolkning av den nationella kursplanen för slöjd gjorts utifrån mitt eget perspektiv och även de intervjuade slöjdlärarnas. Resultatet som framkommit pekar på att slöjdämnets egentliga nytta är större än själva hantverkskunnandet, men svår att definiera, och att ämnets långsiktiga syfte behöver tydliggöras. Avslutningsvis har också ett eventuellt byte av namn för ämnet diskuterats, för att om möjligt i detta förtydliga dess egentliga syfte.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject grundskola
handlingsberedskap
kreativitet
praktiskt arbete
samhällsnytta
slöjd
Handle http://hdl.handle.net/2043/8979 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics