Mötet mellan lärare och föräldrar - En undersökning av lärares och föräldrars upplevelser av de informella samtalen med varandra

DSpace Repository

Mötet mellan lärare och föräldrar - En undersökning av lärares och föräldrars upplevelser av de informella samtalen med varandra

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Mötet mellan lärare och föräldrar - En undersökning av lärares och föräldrars upplevelser av de informella samtalen med varandra
Author Adler, Ann-Christiné
Date 2009
Swedish abstract
Adler, Ann-Christiné (2009). Mötet mellan lärare och föräldrar – en undersökning av lärares och föräldrars upplevelser av de informella samtalen med varandra. (The meeting between teachers and parents - An examination of teachers and parents experiences of the informal talks with each other). Lärare har ett stort uppdrag som innefattar många olika former av arbetsuppgifter. En uppgift är att samarbeta med föräldrar. Mitt syfte med undersökningen är att undersöka lärares och föräldrars upplevelser av informella möten med kommunikationens betydelse i fokus. Min undersökning grundas på följande frågeställningar: Vilka möten i skolan ses som informella möten? Hur upplever lärare och föräldrar de informella mötena? Hur sker kommunikationen i mötet sett utifrån lärares och föräldrars perspektiv? Undersökningen påbörjades inledningsvis med inläsning av tidigare forskning om relationer mellan skola och hem, mötet mellan lärare och föräldrar samt kommunikation. Då jag skulle utforska mitt område och söka efter svar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer som metod. Informanterna består av lärare med lång yrkeserfarenhet som är verksamma i grundskolans tidigare år och föräldrar till barn i grundskolans tidiga år. Undersökningen visade att lärare och föräldrar har likande upplevelser angående vad som är betydelsefulla faktorer gällande kommunikation i det informella mötet, dock är de viktiga av olika skäl. Undersökningen visade även att lärarna inte fått någon utbildning gällande kommunikation och de informella mötena gentemot föräldrar från sin lärarutbildning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Mötet
föräldrar
föräldrakontakt
lärare
kommunikation
skola
relationer
bemötande
Handle http://hdl.handle.net/2043/8980 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics