Tyst Bok - Bilden av svenska historieläroböckers syn på miljö och jämställdhet

DSpace Repository

Tyst Bok - Bilden av svenska historieläroböckers syn på miljö och jämställdhet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Tyst Bok - Bilden av svenska historieläroböckers syn på miljö och jämställdhet
Author Grumert, Per ; Antonsson, Tomas
Date 2009
Swedish abstract
Undersökningen syftar till att synliggöra hur värderingar och normer tar sig uttryck i bild och text i tre svenska läroböcker i historia för gymnasiet. Tanken på bilden som ett redskap och vilka effekter bilden har för undervisningen vad gäller perspektiven miljö och jämställdhet är frågor som behandlas. Hur kommer perspektiven till uttryck i bild och text i läroböckerna? Hur väl korresponderar uttrycken med de skrivningar som finns i skolans styrdokument vad gäller miljö och jämställdhet? Dessa frågor har genom en kvantitativ men framförallt kvalitativ metod för text- och bildanalys angripits och analyserats. Resultatet visar att lärobokens bilder, dess funktioner och möjligheter att fungera som ett redskap för att lyfta ett miljö- och jämställdhetsperspektiv i undervisningen är ytterst begränsat.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Bild
Bildtext
Miljö
Jämställdhet
Lärobok
Historieundervisning
Läromedelsanalys
Bildanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/8987 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics