Faktorer som påverkar bildskapande i skolan

DSpace Repository

Faktorer som påverkar bildskapande i skolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Faktorer som påverkar bildskapande i skolan
Author B Karlsson, Eva
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats är att kartlägga några faktorer som påverkar bildskapande undervisning i grundskolans lägre åldrar och försöka förtydliga bildskapandets del i ämnesintegrerad verksamhet. I denna uppsats tas begrepp som radikal estetik och multimodalitet upp. Undersökningen bygger på enkätsvar från 14 skolor i södra Sverige som analyserats kvalitativt. Resultatet visar att urvalsgruppen ser på bildskapandets roll utifrån ämnesintegrering, kommunikation och elevhälsa. Ämnesintegrering var frekvent i de lägsta årskurserna men avtog betänkligt från årskurs fyra. De skolor som valt att arbeta enligt en gemensam profil eller inriktning lade lite större tonvikt på bildskapande, men skillnaden var inte signifikant. Tack vare att antalet tekniska hjälpmedel i klasserna var stort, tror jag att det i förlängningen kommer att leda till mer bildspråklig undervisning.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject bildskapande
ämnesintegrering
kommunikation
multimodalitet
radikal estetik
elevhälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/8994 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics