Elevers upplevelser av läxor

DSpace Repository

Elevers upplevelser av läxor

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers upplevelser av läxor
Author Hagstam, Anders
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med följande arbete är att med utgångspunkt från elevers berättelser i årskurs 4 och 5 belysa olika perspektiv och uppfattningar om läxor. Den övergripande frågeställningen som ligger till grund för undersökningen är: Hur upplever barn i årskurs 4 och 5 läxor? Uppsatsen är genomförd utifrån en kvalitativ metod där resultaten från elevintervjuer tolkas och relateras till tidigare forskning kring läxor samt teoretiska aspekter på lärande. Resultatet visar att de sex elever som intervjuats kan tillskrivas ett relativt godvilligt och plikttroget förhållningssätt till läxor. Läxor har man för att lära sig. Lärandet kopplas till ökade ämneskunskaper. Vuxenvärldens argument för läxor, att lära sig ta ansvar och planera, framkommer inte i samtalen. Även om det ibland kan kännas motigt att göra läxan så är den något som måste göras. Att istället för läxor förlänga arbetsdagen i skolan uppfattas inte som något positivt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läxor
upplevelse
lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/8995 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics