Trådlösa nätverk, säkerhet och kryptering

DSpace Repository

Trådlösa nätverk, säkerhet och kryptering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Trådlösa nätverk, säkerhet och kryptering
Author Ahlfors, Andreas
Date 2008
English abstract
The use of wireless networks increases among both companies and individuals. For individuals it can be nice to get rid of the cables that fixed networks use and for companies the wireless network can be a complement to the fixed one in environments where you cannot or do not want to use that technique. It is a convenient way to connect to a network without having to be physically connected to it. The convenience however comes at a price as it is easier to tap wireless networks since the communication passes through the ether and there is a lack of physical protection such as buildings and locks that exists for traditional networks. In view of this it is important to secure the network in a proper way. In this paper, I have studied wireless networks; how they work, which threats that exist and what one can do in order to protect them. This includes the 802.11 standard for wireless networks and the TCP/IP model for data communication. Encryption, both symmetric and asymmetric, how they work, what they are used for and the differences between them is described. Different security threats against wireless networks and security solutions in the forms of WEP, WPA and WPA2 are also reviewed. In conclusion quantum cryptography, which is a method for transmitting a cryptographic key in a secure way by the help of physics, is described.
Swedish abstract
Användandet av trådlösa nätverk breder ut sig mer och mer både bland företag och privatpersoner. För privatpersoner kan det vara skönt att slippa sladdarna som ett vanligt nätverk för med sig och för företag kan det trådlösa nätverket fungera som ett komplement till det vanliga i miljöer där man inte kan eller vill använda vanliga nätverk. Det är ett smidigt sätt att koppla upp sig mot ett nätverk utan att vara fysiskt ansluten till det. Smidigheten har dock ett pris i form av att det är lättare att avlyssna trådlösa nätverk i och med att kommunikationen går genom etern och det saknas fysiskt skydd i form av byggnader och lås som finns för traditionella nätverk. Med tanke på detta är det viktigt att man säkrar nätverket på ett ordentligt sätt. I detta arbete har jag studerat trådlösa nätverk; hur de fungerar, vilka hot som kan finnas och vad man kan göra för att skydda sig. Detta innefattar standarden 802.11 för trådlösa nätverk samt TCP/IP-modellen för datakommunikation. Kryptering, symmetrisk och asymmetrisk sådan, hur dessa fungerar, vad de används till och skillnaderna dem emellan gås igenom. Olika säkerhetshot mot trådlösa nätverk och säkerhetslösningar i form av WEP, WPA och WPA2 har tagits upp. Avslutningsvis beskrivs kvantkryptering som är en metod för att på ett säkert sätt med hjälp av fysikens lagar överföra en krypteringsnyckel mellan två parter.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject Wireless networks
Security
Handle http://hdl.handle.net/2043/8996 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics