Med modersmål i moderna språk - en fallstudie av tre elever

DSpace Repository

Med modersmål i moderna språk - en fallstudie av tre elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Med modersmål i moderna språk - en fallstudie av tre elever
Author Frie, Nicolina
Date 2009
Swedish abstract
I denna fallstudie skildras de erfarenheter några flerspråkiga elever gjort i samband med flytten till Sverige och mötet med den svenska skolan. Eleverna har gemensamt att de idag har en flerspråkighet med dels svenska och dels ett språk som undervisas inom moderna språk i skolan, i det här fallet tyska och spanska. Arbetets kärna har varit att visa att dessa elever, trots att de är berättigade till och vill ha sådan, inte kan erbjudas modersmålsundervisning samt vilka konsekvenser detta får för såväl eleverna själva men även för språklärarna på skolan. I fallstudien undersöks hur lärarna uppfattar sitt uppdrag att stödja eleverna i deras språkutveckling och vilka rutiner som finns på skolan. I resultatet har framkommit att lärarna tar ett stort ansvar för att elevernas behov skall tillgodoses, utifrån elevernas individuella förutsättningar. Studien visar att rutinerna i samband med inventering och kartläggning av elever som är berättigade till mo-dersmålsundervisning är ofullständig och måste ses över för att säkerställa att de elever som har behov om inte annat synliggörs i statistiken.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject modersmålsundervisning
moderna språk
tyska
spanska
flerspråkighet
modersmål
andraspråksutveckling
språkundervisning
distansundervisning
mångkulturellt samhälle
Handle http://hdl.handle.net/2043/8998 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics