Elever med dyslexi i klassrummet - en skola för alla

DSpace Repository

Elever med dyslexi i klassrummet - en skola för alla

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elever med dyslexi i klassrummet - en skola för alla
Author Palmaeus, Johanna
Date 2009
Swedish abstract
Sammanfattning Examensarbete i pedagogik, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Författare: Johanna Palmaeus Handledare: Annette Byström Titel: Elever med dyslexi i klassrummet – En skola för alla Sökord/ämnesord: Dyslexi, Specialpedagogik, Utredning, Åtgärd Syfte: Syftet med den här studien har varit att undersöka vilka förändringar sin kan göras hos skolan respektive den enskilde läraren för att situationen för elever med dyslexi ska bli bättre. Fyra frågeställningar användes för att besvara syftet: • ”Vilka hjälpmedel kan man använda inne i klassrummet för elever med dyslexi?” • ”Hur kan man anpassa undervisningen så att elever med dyslexi blir mer inkluderade?” • ”Hur påverkas en elev med dyslexi psykosocialt av sitt handikapp och vad kan skolan och läraren göra för att ge rätt stöd?” • ”Vilka konsekvenser kan man se hos eleven i relation till hur lång väntetiden är innan en utredning görs och en diagnos ställs?” Metod: Den metod som användes var en kvalitativ intervjustudie med två lärare och två specialpedagoger på grundskolan. Ett frågeformulär har använts, anpassat till de båda lärarkategorierna, men utrymme har lämnats för förtydligande och följdfrågor. Resultat: Undersökningen har visat att stora brister råder i skolan vad gäller utredning och åtgärder, men även att lärare saknar kunskap om hur de ska upptäcka och underlätta för elever med dyslexi i sitt klassrum. För att förbättra situationen för dyslektiker i skolan, behövs en kombination av ökad specialpedagogisk kompetens hos lärarna, kortare väntetid för utredning, adekvata åtgärder, samt ett specialpedagogiskt team på skolorna som även kan handleda personalen. Då kan man kanske uppfylla begreppet ”En skola för alla” – med andra ord, även för elever med särskilda behov som dyslexi.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Specialpedagogik
Dyslexi
Handle http://hdl.handle.net/2043/8999 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics