Miljöns inverkan på elevers förståelse och engagemang – utomhusdidaktisk undersökning i biologi

DSpace Repository

Miljöns inverkan på elevers förståelse och engagemang – utomhusdidaktisk undersökning i biologi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Miljöns inverkan på elevers förståelse och engagemang – utomhusdidaktisk undersökning i biologi
Author Schönbeck, Christoffer ; Rudbeck, Johannes
Date 2009
Swedish abstract
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur elevers förståelse, lärande, engagemang och eventuell distraktion skiljer sig i avseende på undervisningsmiljö. För att undersöka detta genomfördes två likartade moment i biologi i inomhus- respektive utomhusmiljö, med två åttondeklasser. Elevernas uppfattning om och förståelse för momenten utvärderas sedan med hjälp av två enkäter. Resultaten från denna studie påvisade inga tydliga skillnader mellan de två undervisningsmiljöerna. Då elevers hälsa, miljömedvetenhet och ämneskoppling genom andra studier har visat sig gynnas, är våra slutsatser att det finns flera positiva aspekter med utomhusundervisning, i jämförelse med inomhusundervisning. Denna studie visade att eleverna inte lärde sig sämre, upplevde sig själva som mindre engagerade eller mer distraherade vid utomhusundervisningen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Biologi
didaktik
distraherad
engagemang
inomhus
lärande
miljö
undervisning
utomhus
Handle http://hdl.handle.net/2043/9002 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics