Med filmen som vapen. En studie om filmens eventuella möjligheter i det sociala arbetet

DSpace Repository

Med filmen som vapen. En studie om filmens eventuella möjligheter i det sociala arbetet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Med filmen som vapen. En studie om filmens eventuella möjligheter i det sociala arbetet
Author Pettersson, Jimmy
Date 2009
Swedish abstract
Genom den här magisteruppsatsen så ville jag få till en diskussion om hur man inom bland annat socionomutbildningen skulle kunna använda sig av filmen som ett verktyg inom utbildningen. Jag ville visa läsaren hur man genom att använda sig av vissa valda delar av Roy Anderssons filmproduktion kan öka förståelsen av den svenska välfärdskrisen under 90-talet. Även om denna uppsats inte är en mall i hur detta skall göras så visade jag dock genom en kort genomgång att allt som behövs för att uppnå detta är att en heldag avsätts till förmån för filmvisning och efterföljande diskussion. Genom en sådan heldag kan flertalet elever på ett konkret sätt ta till sig kunskap om den svenska socialpolitiken.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject filmvetenskap
socialpolitik
Handle http://hdl.handle.net/2043/9006 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics