Historiemedvetande och historiesyn - En studie av lärares och elevers uppfattningar

DSpace Repository

Historiemedvetande och historiesyn - En studie av lärares och elevers uppfattningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Historiemedvetande och historiesyn - En studie av lärares och elevers uppfattningar
Author Ragnestam, Richard
Date 2009
English abstract
The purpose of this study was to examine whether and how students are affected by their teachers of history and historical consciousness. I interviewed four teachers and four of each teacher's students. My study shows that students have a historical consciousness and history. It was interesting to talk with students and teachers and I have learned a lot about students' receipt of brokerage and history teachers vision to convey history. The survey shows that students not only influenced by their teachers. It seems that the concept of historical consciousness have embedded itself deeper among teachers and students if I compare my study with a survey carried out six years ago.
Swedish abstract
Syftet med detta arbete var att undersöka om och hur elever påverkas av deras lärares historiesyn och historiemedvetande. Jag intervjuat fyra lärare och fyra av varje lärares elever. Min undersökning visar att eleverna har ett historiemedvetande och historiesyn. Det var intressant att prata med elever och lärare och jag har lärt mig en hel del om elevers mottagande av historieförmedlingen och lärarnas vision om att förmedla historia. Undersökningen visar att eleverna inte bara påverkas av sina lärare. Det verkar som att begreppet historiemedvetande har förankrat sig djupare bland lärare och elever i jämförelse med en undersökning som gjordes för sex år sedan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Historiesyn
Historiemedvetande
Handle http://hdl.handle.net/2043/9035 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics