Förväntningar på försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning inom omvårdnadsprogrammet

DSpace Repository

Förväntningar på försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning inom omvårdnadsprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förväntningar på försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning inom omvårdnadsprogrammet
Author Bygren, Åse
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka förväntningar lärare, elever och handledare har när de inför försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning inom omvårdnadsprogrammet i Sverige. Försöksverksamheten med lärlingsutbildningar startade hösten 2008. Syftet med arbetet är också att undersöka den danska lärlingsutbildningen inom omvårdnad. Avsikten med studien är också att ta reda på om pedagogiken förändras och om lärare och elever i Sverige kan dra nytta av de erfarenheter de har av lärlingsutbildning i det danska skolväsendet. För att genomföra undersökningen har jag använt mig av kvalitativa intervjuer med två lärare i Sverige, en utbildningskonsulent i Danmark, en elev och en handledare. Resultatet visar att förväntningarna på lärlingsutbildningen inom omvårdnad medför att det ställs högre krav på elevens mognad för vårdyrket, men också att eleven blir lättare anställningsbar. Resultatet visar också att karaktärsämnena i omvårdnad i lärlingsutbildningen, jämfört med den skolförlagda utbildningen i omvårdnad blir mer praktiska.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Lärlingsutbildning, lärling, omvårdnadsprogrammet, teori och praktik, praktikmål, arbetslivslärande, yrkespraktik, entreprenöriellt lärande
Handle http://hdl.handle.net/2043/9036 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics