En studie om elevers förväntningar på APU-inriktningen på Omvårdnadsprogrammet "Det var ingen som sa att vi skulle vara bland gamla"

DSpace Repository

En studie om elevers förväntningar på APU-inriktningen på Omvårdnadsprogrammet "Det var ingen som sa att vi skulle vara bland gamla"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En studie om elevers förväntningar på APU-inriktningen på Omvårdnadsprogrammet "Det var ingen som sa att vi skulle vara bland gamla"
Author Bergengrip, Matilda ; Svenberg, Cecilia
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med arbetet är att undersöka om eleverna när de började årskurs 1 hade en tydlig förväntning om inriktningen på sin arbetsplatsförlagda utbildning, APU, om de tänkte att de kunde välja APU mer fritt och om de övervägt att avbryta sina studier på grund av missnöje med inriktningen. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning kring APU och Omvårdnadsprogrammet (OP). Med hjälp av enkätundersökning tillfrågades 32 elever på OP. Enkäten består av strukturerade frågor med ett flertal öppna frågor. Resultatet visar att mindre än hälften av eleverna hade en tydlig förväntning på vilken inriktning de skulle vilja göra APU inom. 67 % trodde att valfriheten skulle vara större. 17 % av de elever som inte fick göra APU inom den inriktning de tänkt sig har funderat på att avbryta sina studier.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject arbetsplatsförlagd utbildning
APU
omvårdnadsprogrammet
OP
inriktning
studieavbrott
valfrihet
välja fritt
förväntning
enkätundersökning
Handle http://hdl.handle.net/2043/9038 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics