Matematikanknytning till elevernas vardag - ett sätt att öka elevernas motivation i matematiken

DSpace Repository

Matematikanknytning till elevernas vardag - ett sätt att öka elevernas motivation i matematiken

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Matematikanknytning till elevernas vardag - ett sätt att öka elevernas motivation i matematiken
Author Petranovic, Nikola
Date 2009
Swedish abstract
Målet med mitt examensarbete var att hitta ett svar om anknytning av elevernas vardag och vardagliga händelser till skolmatematiken kunde bidra till att öka deras motivation och intresse för ämnet när det gäller att lära sig matematik. Undersökningen gjordes på en skola, årskurs 7 i södra Sverige. Skolan ligger i en stadsdel där den svenska språkmiljön är mycket bristfällig och där de flesta av eleverna möter svenska språket endast i sin skolmiljö. Arbetet inleddes med en skriftlig intervju där eleverna fick skriva ner sina tankar om matematiken och en öppen diskussion fördes beträffande elevernas åsikter och upplevelser om matematiklektioner. Under de fem veckorna som projektet pågick arbetade jag fram och genomförde matematikundervisning som var baserat på elevernas vardag. Jag gjorde även kontinuerliga observationer för att upptäcka eventuella förändringar i deras motivation. Projektet slutfördes med en avslutande intervjun. Slutsatsen av intervju samt observationer visade att elevernas motivation hade ökat samt att eleverna upplevde att vardagsanknuten matematik var intressant och lärorik.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject vardagsmatematik
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/9039 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics