Entreprenöriellt lärande - utveckling och drivkrafter på två varianter av Samhällsvetenskapsprogrammet

DSpace Repository

Entreprenöriellt lärande - utveckling och drivkrafter på två varianter av Samhällsvetenskapsprogrammet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Entreprenöriellt lärande - utveckling och drivkrafter på två varianter av Samhällsvetenskapsprogrammet
Author Martinsson, Liselotte
Date 2009
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man på två varianter av gymnasiets samhällsvetenskapsprogram arbetar med entreprenöriellt lärande. De två programvarianterna har inriktning mot ekonomi respektive samhällskunskap. Hur har arbetssättet entreprenöriellt lärande utvecklats och vilka drivkrafter finns bakom utvecklingen? Har programvarianternas olika ämnesinriktningar påverkat processen? En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts, där sex lärare, tre från vardera arbetslag, har intervjuats. Resultatet visar att begreppet entreprenörskap visserligen stammar från de ekonomiska vetenskaperna, men att det utvidgade begreppet entreprenöriellt lärande är ett användbart arbetssätt i de flesta ämnen. Lärarna i de två arbetslagen tolkar begreppet entreprenöriellt lärande på ett likartat sätt. Den ekonomiska programvarianten har p.g.a. sin ämnesinriktning en mer direkt koppling till näringslivet, vilket har gjort att drivkrafter bakom utvecklingen i deras fall i högre grad har kommit från det omgivande samhället, än vad som varit fallet med den samhällsvetenskapliga inriktningen. Båda programmens utveckling mot ett mer entreprenöriellt lärande har till stor del varit beroende av ”eldsjälar” bland lärarna. Slutligen konstateras att viktiga förutsättningar för att kunna utveckla entreprenöriellt lärande är därför anpassade lokaler och scheman.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject entreprenöriellt lärande
entreprenörskap
gymnasieskolan
samhällsvetenskapsprogrammet
utveckling
drivkrafter
Handle http://hdl.handle.net/2043/9057 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics