Entreprenöriellt lärande - utveckling och drivkrafter på två varianter av Samhällsvetenskapsprogrammet

DSpace Repository

Entreprenöriellt lärande - utveckling och drivkrafter på två varianter av Samhällsvetenskapsprogrammet

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Martinsson, Liselotte
dc.date.accessioned 2009-12-15T07:28:20Z
dc.date.available 2009-12-15T07:28:20Z
dc.date.issued 2009 en
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/9057
dc.description Syftet med uppsatsen är att undersöka hur man på två varianter av gymnasiets samhällsvetenskapsprogram arbetar med entreprenöriellt lärande. De två programvarianterna har inriktning mot ekonomi respektive samhällskunskap. Hur har arbetssättet entreprenöriellt lärande utvecklats och vilka drivkrafter finns bakom utvecklingen? Har programvarianternas olika ämnesinriktningar påverkat processen? En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har använts, där sex lärare, tre från vardera arbetslag, har intervjuats. Resultatet visar att begreppet entreprenörskap visserligen stammar från de ekonomiska vetenskaperna, men att det utvidgade begreppet entreprenöriellt lärande är ett användbart arbetssätt i de flesta ämnen. Lärarna i de två arbetslagen tolkar begreppet entreprenöriellt lärande på ett likartat sätt. Den ekonomiska programvarianten har p.g.a. sin ämnesinriktning en mer direkt koppling till näringslivet, vilket har gjort att drivkrafter bakom utvecklingen i deras fall i högre grad har kommit från det omgivande samhället, än vad som varit fallet med den samhällsvetenskapliga inriktningen. Båda programmens utveckling mot ett mer entreprenöriellt lärande har till stor del varit beroende av ”eldsjälar” bland lärarna. Slutligen konstateras att viktiga förutsättningar för att kunna utveckla entreprenöriellt lärande är därför anpassade lokaler och scheman. en
dc.language.iso swe en
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en
dc.subject entreprenöriellt lärande en
dc.subject entreprenörskap en
dc.subject gymnasieskolan en
dc.subject samhällsvetenskapsprogrammet en
dc.subject utveckling en
dc.subject drivkrafter en
dc.title Entreprenöriellt lärande - utveckling och drivkrafter på två varianter av Samhällsvetenskapsprogrammet en
dc.type M3 en
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: 90hp
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics