Handeln styr stadens rytm

DSpace Repository

Handeln styr stadens rytm

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Handeln styr stadens rytm
Author Kärrholm, Mattias
Date 2009
Swedish abstract
Konsumtionsmiljöerna spelar en allt större roll i många människors vardag, och handeln tycks också påverka vår användning av det offentliga rummet i stort. Staden har i allt högre grad blivit en plats där man uppehåller sig i sin vardag.
Publisher Formas
Host/Issue Miljöforskning;1
ISSN 1650-4925
Pages 2
Page 32-33
Language swe (iso)
Subject retail
public space
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/9061 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics