Platsbrist i det offentliga rummet

DSpace Repository

Platsbrist i det offentliga rummet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Platsbrist i det offentliga rummet
Author Kärrholm, Mattias
Date 2009
Swedish abstract
Genom gågator, gallerior och uteserveringar skräddarsys staden för att passa en storskalig handels och en allt mer homogen grupp av konsumenters behov. Spontana mötesplatser försvinner och nya grupper får allt svårare att ta plats.
Host/Issue I & M: invandrare & minoriteter;1
Volume 36
ISSN 1404-6857
Pages 4
Page 5-8
Language swe (iso)
Subject public space
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/9062 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics