Datortomografi inom odontologisk radiologi.

DSpace Repository

Datortomografi inom odontologisk radiologi.

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Datortomografi inom odontologisk radiologi.
Author Petersson, Arne ; Gröndahl, Hans-Göran ; Suomalainen, Anni
Date 2009
Swedish abstract
Datortomografi används ofta vid odontologiska röntgenundersökningar. Konventionell datortomografi introducerades år 1972 och nu finns datortomografer vid alla medicinska röntgenavdelningar. Digital volymtomografi är en typ av datortomografi som sedan slutet av 1990-talet kommit till stor användning vid odontologiska undersökningar. Konventionell datortomografi ger höga stråldoser men med volymtomografi kan stråldosen reduceras väsentligt. Konventionell datortomografi används vid utredning av ansiktstraumata och tumörer medan volymtomografi vanligen används vid undersökning av tänder och käkar.
Link http://www.tandlakartidningen.se/media/410792/42_5... (external link to publication)
Host/Issue Tandläkartidningen;2
Volume 101
ISSN 0039-6982
Pages 9
Page 42-50
Language swe (iso)
Subject Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY
Handle http://hdl.handle.net/2043/9100 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics