Clinical evaluation of local antibiotic treatment in smokers with chronic periodontitis in a maintenance care program

DSpace Repository

Clinical evaluation of local antibiotic treatment in smokers with chronic periodontitis in a maintenance care program

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference Paper, peer reviewed
Title Clinical evaluation of local antibiotic treatment in smokers with chronic periodontitis in a maintenance care program
Author Stagnér, Kerstin ; Bratthall, Gunilla
Date 2009
English abstract
Title Clinical evaluation of local antibiotic treatment in smokers with chronic periodontitis in a maintenance care program. Authors Kerstin Stagnér, Gunilla Bratthall Institution Department of Periodontology, Faculty of Odontology, Malmö University Aim To evaluate if local antibiotics, 8.8 % doxycycline gel, can improve periodontal healing in smoking adults in a maintenance care program. Material and Methods In a double-blind randomized controlled study 20 smoking patients were selected from a maintenance care program. Each subject demonstrated at least 5 probing pocket depths (PPD) ≥ 5mm with bleeding on probing (BOP) in a minimum of 5 teeth. The patients were divided into 2 groups, the test group (8.8 % doxycycline gel, Atridox®) and the control group (placebo gel). At baseline and 3 months after treatment a clinical registration was performed, including PPD, clinical attachment level (CAL), BOP, and plaque index (PlI) at 4 sites of test- and control teeth. Gingival index (GI) was performed using Periotron® at 2 sites of all index-teeth. At baseline all subjects received full-mouth scaling followed with application of test or placebo gel in all index pockets. After gel application 0.1 % chlorhexidine was used for mouth rinsing during 7-10 days, since no mechanical oral hygiene was allowed during that period. Results There were 16 patients left in the end of the study. Four subjects in the test group had to be excluded because of disease. Three months after treatment significant improvement for PPD was shown both in the test (p=0.0313) and the control group (p=0.0020). Significant improvement for the control group was also demonstrated for CAL and BoP. There were no significant differences in any parameter in the change after 3 months between test - and control groups. When the results from all teeth (including index teeth) were analyzed significant improvement was shown in PPD both in the test (p=0.0313) and the control group (p=0.0039). Significant improvement for the control group was also demonstrated for CAL, BOP and GI.. There were no significant differences between test and placebo treated dentitions. Conclusion This study could not show any statistically significant clinical differences between the test - and control groups based on results of index teeth as well as all teeth. This means that local antibiotic treatment with 8.8 % doxycycline gel (Atridox®) did not show any additional effects to scaling. The results, however, showed significant improvement of periodontal pockets after subgingival scaling in both test- and control groups.
Swedish abstract
Syftet med den här studien var att undersöka om lokal antibiotika gel, 8,8 % Doxycyklin (Atridox®), kan förbättra läkningen av inflammerade tandköttsfickor hos vuxna rökande patienter under stödbehandling. Material och Metod I den här experimentellt blinda randomiserade studien valdes 20 rökande patienter (≥ 10 cigaretter/dag) med diagnos kronisk parodontit ut från ett parodontalt stödbehandlingsprogram. Varje patient hade ≥ 5 tänder, och ≥ 5 tandköttsfickor med fickdjup ≥ 5 millimeter. Patienterna indelades i två grupper, 10 i testgruppen (Doxycyklingel 8,8 %, Atridox®) och 10 i kontrollgruppen (Placebogel). Vid baseline och 3 månader efter behandling utfördes följande kliniska registreringar: fickdjup (PPD), klinisk fästenivå (CAL), blödning vid sondering (BOP), och plackindex (PLI) vid 4 ytor på alla indextänder. Mätning av mängden gingivalexudat (GI) utfördes vid 2 ytor på indextänder. Tandhygienist (KS) utförde scaling och debridering i hela bettet, även molarer (full-mouth). Tandläkare behandlade omgående patienterna i testgruppen med applicering av antibiotikagel Atridox® i minst 5 tandköttsfickor med primärt fickdjup ≥ 5 millimeter och blödning vid sondering. Patienterna i kontrollgruppen fick placebogel applicerad på motsvarande sätt. Efter applikationen av gel sköljde patienterna med 0,1 % klorhexidin i 7-10 dagar då mekanisk munhygien inte fick utföras under den perioden. Statistiska analyser Statistikprogram som användes var StatXact och Excel. Statistiska metoder Wilcoxon rank och Wilcoxon tecken rank test. P-värden ≤ 0.05 har bedömts som statistiskt signifikanta. Medelvärden över alla tänder/ytor har använts för varje patient och med patienten som statistisk enhet. Resultat När studien avslutades var det 16 patienter kvar. 4 patienter exkluderades ur studien på grund av sjukdom. Dessvärre visade det sig att bortfallet endast var i testgruppen som då bestod av 4 kvinnor och 2 män med genomsnittsålder 56,3 år. I kontrollgruppen ingick 5 kvinnor och 5 män med genomsnittsålder 59,4 år. Tre månader efter behandling noterades signifikant förbättring för testgruppen avseende PPD -1.36 mm (p=0.0313), signifikant förbättring för kontrollgruppen avseende PPD -1.07 mm (p=0.0020), CAL -0.65 mm (p=0.0200) och BoP (p=0.0078). Efter 3 månader fanns det ingen signifikant skillnad mellan test- och kontrollgrupp avseende samtliga parametrar. När resultaten av samtliga tänder (inklusive indextänder) analyserades noterades signifikant förbättring av PPD för både test- (p=0.0313) och kontrollgrupp (p=0.0039). Signifikant förbättring noterades även för kontrollgruppen av BOP, CAL och GI. Ingen signifikant skillnad mellan doxycyklin- respektive placebobehandlade bett avseende samtliga parametrar. Slutsats Resultatet av den här randomiserade kontrollerade studien kunde inte visa statistisk signifikant skillnad mellan test- och kontrollgrupp i det här begränsade materialet. Lokal antibiotikabehandling med 8,8 % Doxycyklingel (Atridox®) hade inte någon tilläggseffekt till scaling och debridering hos vuxna rökare med diagnos kronisk parodontit i ett stödbehandlingsprogram. Resultatet visade god läkning och signifikant förbättring av inflammerade tandköttsfickor efter subgingival scaling och debridering i både test- och kontrollgrupp utan någon skillnad mellan antibiotika- och placebogel.
Conference
Congress of the Swedish Dental Society (2009 : Stockholm)
Host/Issue Swedish Dental Journal;4
Volume 33
ISSN 0347-9994
Pages 1
Article#/Abstract# 21
Page 201-226
Language eng (iso)
Subject chronical periodontitis
non-surgical periodontal treatment
local antibiotics
smoking
randomized controlled study
Medicine
Research Subject Categories::ODONTOLOGY::Periodontology
Note 45th Annual Congress of the Swedish Dental Society, Stockholm, Novembe... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/9194 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics