Ungdomars Upplevelser av Grundskolan i Malmö - röster från elever på IV-program

DSpace Repository

Ungdomars Upplevelser av Grundskolan i Malmö - röster från elever på IV-program

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Report
Title Ungdomars Upplevelser av Grundskolan i Malmö - röster från elever på IV-program
Author Cederberg, Margareta ; Ericsson, Ingegerd
Date 2009
English abstract
The report describes school experiences and explanations of why the pupils did not succeeded to gain access to national secondary education, out of pupils´perspective.
Swedish abstract
Rapporten beskriver skolupplevelser och förklaringar till att eleverna inte uppnådde betygsmålen för tillträde till nationella gymnasieprogram, ur elevers perspektiv.
Link http://www.malmo.se/mangfaldiskolan... (external link to publication)
Publisher Avdelning barn och ungdom, FoU-utbildning, Resurscentrum för mångfaldens skola, Malmö stad
ISBN 978-91-978076-3-0
Pages 112
Language swe (iso)
Subject IV-elever
fattigdom
invandrarelever
språk
hälsa
mobbning
dyslexi
motivation
lärarrelation
skolk
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/9220 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics