Religioner, värderingar etik och moral i religionskunskapsundervisningens läromedel

DSpace Repository

Religioner, värderingar etik och moral i religionskunskapsundervisningens läromedel

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Religioner, värderingar etik och moral i religionskunskapsundervisningens läromedel
Author Nylund, Johan
Date 2009
Swedish abstract
I detta arbete undersöker jag hur väl läromedel i religionskunskap för gymnasiets A-kurs är anpassade till kursplanens syften och mål. Genom en kvantitativ undersökning redogör jag för hur mycket utrymme olika böcker ger åt ämnets olika delar. I en kvalitativ textanalys undersöks närmare hur kristendomskapitlen är uppbyggda i olika läromedel och vilka av religionskunskapsämnets dimensioner som får mest utrymme samt på vilket sätt dessa dimensioner presenteras. Läromedlens anpassning till kursplanen diskuteras också med religionslärare i en gruppintervju. Undersökningen visar att dagens läromedel förvisso innehåller alla de delar och dimensioner som kursplanen efterfrågar. De olika dimensionerna får emellertid olika mycket utrymme. Läromedlen har fortfarande ett tydligt fokus på framförallt den historiska dimensionen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject läromedelsanalys
religionskunskap
kursplan
textanalys
Handle http://hdl.handle.net/2043/9237 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics