Elever i svårigheter: Delrapport 4: Föräldrar till barn i en åldersblandad skola berättar

DSpace Repository

Elever i svårigheter: Delrapport 4: Föräldrar till barn i en åldersblandad skola berättar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Elever i svårigheter: Delrapport 4: Föräldrar till barn i en åldersblandad skola berättar
Author Holmberg, Lena
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: "Min dotter hade väldiga problem med att förstå det här med 15 och 51. Skillnaden där. Till sist hade läraren färgade pennor för hundratal, en färg för tiotal och en färg för ental. Och då fick man liksom dom här raderna och då gick det lättare. Läraren hade många idéer". Huvudsyftet med rapporten är att beskriva föräldrars upplevelser av skolans insatser och förhållningssätt till barn, som enligt skolan är i behov av speciell hjälp, men också att peka på vad som avgör föräldrarnas syn på skolan. I rapporten studeras en åldersblandad skolform med flexibel skolstart. Tio föräldrars berättelser analyseras och beskrivs utifrån svårigheter, orsaker till svårigheter och hur man löser dem. Främst tar föräldrarna upp svårigheter relaterade läsning och matematik, men också bristande koncentration, uthållighet och motivation för skolarbete förekommer i berättelserna. Resonemang som handlar om samarbetet mellan hem och skola får stort utrymme och en viss besvikelse över att skolan inte tillräckligt snabbt sätter in åtgärder för att överkomma skolsvårigheter kan spåras. Skolsvårigheterna förklaras av föräldrarna dels på en individ-, dels på en skolnivå. Kompetenta lärare och gott samarbete mellan hem och skola är, enligt föräldrarna, grunden för att skolsvårigheter inte ska uppstå och om de gör så att de undanröjs. Denna rapport är den fjärde inom skolverksprojektet ?Barn och ungdomar med funktionshinder ? Möte mellan elevers och föräldrars berättelser och skolans perspektiv på specialpedagogisk verksamhet?.
Series/Issue Rapporter om utbildning;17
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject elever med särskilda behov
specialundervisning
åldersintegrerad undervisning
EU
Humanities/Social Sciences
50301
Handle http://hdl.handle.net/2043/927 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics