Gör min moderna religion till bild! Erfarenheter av ett mediedidaktiskt seminarium inom huvudämnet religionsvetenskap och lärande

DSpace Repository

Gör min moderna religion till bild! Erfarenheter av ett mediedidaktiskt seminarium inom huvudämnet religionsvetenskap och lärande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Gör min moderna religion till bild! Erfarenheter av ett mediedidaktiskt seminarium inom huvudämnet religionsvetenskap och lärande
Author Lindh, Anders
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Hur upplever blivande lärare i religionskunskap att arbeta med digital bild och att ta egenproducerade bilder som utgångspunkt i en didaktisk och hermeneutisk diskussion? Detta är några av de frågor som Anders Lindh, religionsvetare och IT- och medieansvarig på enheten Individ och samhälle på Lärarutbildningen vid Malmö högskola, diskuterar i denna rapport. Rapporten redovisar erfarenheter från ett didaktikseminarium inom huvudämnet religionsvetenskap och lärande, där studenternas egna bilder varit utgångspunkt för innehållsliga diskussioner inom ett kursmoment av utbildningen.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 16
ISSN 1101-7643
Pages 24
Language swe (iso)
Subject digital bildbehandling,
Epab Pedagogisk metodik : högskolan
C Religion
Handle http://hdl.handle.net/2043/928 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics