Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar

DSpace Repository

Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication BookChapter
Title Ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar
Author Löfgren-Mårtenson, Lotta
Date 2009
Swedish abstract
Människor med intellektuella funktionsnedsättningar tillhör en heterogen grupp med stora variationer. Den intellektuella funktionsnedsättningen innebär allt från lindriga inlärnings- och kommunikationssvårigheter till mer omfattande intellektuella funktionsnedsättningar och därtill ibland även fysiska funktionsnedsättningar. Förutom själva funktionsnedsättningen är faktorer såsom kön, ålder, social klass och personlighet av betydelse för den enskildes livssituation. Hur mycket stöd och hjälp som behövs i det dagliga livet ser därför olika ut, och kan handla om assistans i de flesta situationer under dygnet till enstaka insatser då och då. Själva funktionsnedsättningen innebär också att den psykosexuella utvecklingen försenas i olika grad. Funktionsnedsättningen påverkar framför allt förmågan till abstraktion och uppfattningen av tid och rum. Det innebär att förståelsen av egna och andras känslor och erfarenheter och förutsättningarna att uppfatta samhälleliga och kulturella normer och koder kan vara begränsade i olika grad.
Publisher Socialstyrelsen
Host/Issue Att förebygga HIV och STI bland ungdomar och unga vuxna. Kunskap och vägledning för hälso- och sjukvården och andra intresserade aktörer
ISBN 978-91-86301-41-5
Pages 8
Page 119-126
Language swe (iso)
Subject Youth with intellectual disability
Sexuality
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/9286 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics