Hur ser studenterna på den nya lärarutbildningen?

DSpace Repository

Hur ser studenterna på den nya lärarutbildningen?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Title Hur ser studenterna på den nya lärarutbildningen?
Author Wigerfelt, Berit
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: Vilka är studenternas uppfattningar och upplevelser av den nya lärarutbildningen i Malmö? Det är utgångspunkten när Berit Wigerfelt, universitetslektor i etnologi vid IMER, Internationell migration och etniska relationer, på Malmö högskola undersöker nya lärarutbildningen i Malmö. Wigerfelt intervjuar tio studenter och det lilla urvalet belyser problemområden men materialet ger inte någon generell giltighet. Hur uppfattar studenterna första terminen? Vilken uppföljning och kontroll finns? Råder en klyfta mellan partnerskolan och lärarutbildningen och vad beror det på? Får studenterna hjälp att sortera intrycken från partnerskolorna? Hur ska man betrakta studierna inom huvudämnet? Är det rätt att blanda studenter som sedan ska undervisa på olika nivåer i skolan? Det är några frågor Wigerfelt lyfter fram och som du kan läsa mer om i denna rapport.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 6
ISSN 1101-7643
Pages 55
Language swe (iso)
Subject ny lärarutbildning
studentperspektiv
Malmö
Ep-c.04 Lärarutbildning i Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/930 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics