Att definiera vad folket vill är en viktig uppgift

DSpace Repository

Att definiera vad folket vill är en viktig uppgift

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title Att definiera vad folket vill är en viktig uppgift
Author Hellström, Anders
Date 2009
Swedish abstract
Är svenska folket en rädd massa? Utan att egentligen veta vad folket anser om förändringar i samtiden, tenderar även etablerade politiker att definiera folket så. Att den svenska integrationspolitiken i ett jämförande perspektiv lyfts fram som mer lyckad än vad som är fallet i andra länder nämns överhuvudtaget inte i den svenska debatten.
Link http://www.mah.se/Om-Malmo-hogskola/Publikationer-... (external link to publication)
Publisher Malmö Högskola
Host/Issue Praktik & Teori;3
Language swe (iso)
Subject Sverigedemokraterna
folk
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Political science
Handle http://hdl.handle.net/2043/9319 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics