Svensk lærerutdanning sett med norske øyne: En studie av lærerutdanningen ved Malmö högskola

DSpace Repository

Svensk lærerutdanning sett med norske øyne: En studie av lærerutdanningen ved Malmö högskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Report
Title Svensk lærerutdanning sett med norske øyne: En studie av lærerutdanningen ved Malmö högskola
Author Eritsland, Alf Gunnar
Date 2004
Swedish abstract
Baksidestext: De siste tiår har vi sett en utvikling innen svensk lærerutdanning som likner den vi kjenner fra Norge. Desentralisering, nedbygging av statlige reguleringer og fusjonering med andre institusjoner førte i begge land til at utdanning av lærere ble en yrkesutdanning blant demange. Større lokal frihet kan gjøre at lærerutdanning i framtida blir mer ulik fra høgskole til høgskole og fra land til land. På den annen side er både Sverige og Norge påvirket av de samme internasjonale trendene innen høyere utdanning. Dette gir grunnlag for å drøfte hvordan trendene blir fortolket i de to land. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Malmö högskola. Den gir et eksempel på hvordan svenske lærerutdanning kan se ut ved en institusjon etter reformen som ble iverksatt i 2001. Malmö högskola har gjennom dyptgående prosesser fornyet sin lærerutdanning ut fra de krav som blir stilt til dagens skole. De løsninger som er utviklet kan ses på som en variant av den nye svenske modellen for lærerutdanning. Ut fra et helhetlig syn på skolens og lærerutdanningens framtidige rolle har Malmö högskola utviklet disse sidene ved lærerstudiet: Studiemodellen har integrert didaktisk på en systematisk måte. Praksis, (”Verksamhetsförlagd tid”) har fått en helt ny ramme. Samarbeidet mellom kollegaer innen institusjonens faglige enheter er fornyet. Temaene rapporten tar opp er aktuelle for drøftingen og videre utvikling av lærerutdanningen også i Norge. Rapporten vender seg derfor også til norske lesere som er interesserte i lærerutdanningens framtid.
Host/Issue Rapporter om utbildning; nr 4
ISSN 1101-7643
Language swe (iso)
Subject Ny lärarutbildning
Malmö
Ep-c.04 Lärarutbildning i Sverige
Handle http://hdl.handle.net/2043/932 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics